Интервю с Евгени Чачев – икономически приоритети и решения за страната и региона

61987- Г-н Чачев, кои са причините за ситуацията в страната?

- Срастването на властта на последните три правителства с монополите е основната причина, страната ни да затъва вече четвърта година в тежка икономическа криза и депресия. Злоупотребите с господстващо положение на монополите са във всички ключови сектори – енергетика, земеделие, храните, лекарствата, медиите. Монополните цени, често превишаващи международните, намаляват реалното потребление на домакинствата и убиват семейния, малкия и средния бизнес. Тези злоупотреби с цените доведоха до закриването на значителна част от фирмите – 40% в строителството, близо половината в търговията, значителна част в индустрията и услугите. Едва половината от фирмите се пререгистрираха, а в половината от регистрираните няма нито един зает работник. Повече от 350 000 души престанаха да се самонаемат и осигуряват. Почти всеки трети млад човек е без работа. В Ямбол и региона цифрите са още по-стряскащи и от средните за страната. Осъществените с европейски пари от Бойко Борисов проекти, вместо да водят до по-устойчиво и балансирано развитие, доведоха до увеличаване на регионалните диспропорции и оттам до влошена прогноза за развитие на огромна част от страната, в т. ч. и Ямбол. Ще Ви дам следния пример: Област Ямбол заема 3,7% от територията на страната и 3,4% от населението й. По време на управлението на ГЕРБ, регионът е получил едва 0,41% от европейските средства за България.

- Какво е решението?

- Решенията са:

  1. Безусловно запазване на действащата система на валутния борд.
  2. Отлагане на постъпките за влизане в Европейския валутен съюз до постигане на трайно решение на дълговите проблеми на държавите, клиенти на стабилизационните фондове на ЕС, и бъдат създадени условия, при които ползите за България от нейното членство ще превъзхождат рисковете.
  3. Ускорено разплащане по европейските програми и бърза подготовка на страната за следващия програмен период на ЕС, с цел стабилност и предвидимост на постъпленията в бюджета.
  4. Облекчаване на данъчната тежест върху хората с ниски доходи чрез определяне на необлагаем минимален доход, който е равен на минималната работна заплата.
  5. Премахване на дискриминационната данъчна ставка от 15% за ЕТ и облагането им, като самонаети физически лица.
  6. Нулева данъчна ставка за корпоративния данък върху дела на реинвестираната в България печалба.

Доходите са един от стълбовете в програмата на коалицията “ДСБ – БДФ”. Нужни са няколко прости стъпки, за да се даде възможност на малкия и средния бизнес да поеме дъх. А оттук и да се повишат доходите на населението – прекратяваме злоупотребата на монополите и освобождаваме малкия и средния бизнес от натиска на бюрокрацията и корупцията. Както в Ямбол, така и в цялата страна, публичните поръчки се печелят от едни и същи, свързани с властта фирми.

Държавата има ресурса със съответните промени в законодателството да прекрати бюрократичния произвол и монополните злоупотреби. Но това могат да го направят единствено хора,доказали своята компетентност, смелост и управленски умения. Ние от ДСБ притежаваме този набор от оръжия да спечелим битката за по-добри доходи на хората. Да дадем възможност на предприемчивите, образованите хора да се реализират и успеят.

- Какво ще кажете на жителите на Ямбол и областта?

- От многобройните срещи в гр. Ямбол, гр. Елхово, гр. Стралджа, с. Зимница и др. населени места в региона, хората ми подсказаха, че основното мото на нашата кампания ще е “Пак е криза, пак има нужда от нас – Демократи за силна България!”

На 12 май сме изправени пред стратегически избор: Дали ще оставим страната ни да се развива неуправляемо? Дали ще оставим всички ресурси, хора и възможности да се съсредоточат само в три-четири града на страната? Или ще управляваме така, че благосъстоянието и възможностите за развитие да бъдат споделени и разпределени сред цялата територия на България и ще прекратим тази икономическа диспропорция?

Ние притежаваме компетентността и смелостта за вземане на нужните управленски решения. Два пъти извадихме страната от кризата. Ще го направим и сега!

Оставете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>