Д-р Илко Семерджиев: „Застани до мен!”

73910_556101617763692_1993290219_n

Д-р Илко Семерджиев

„Застани до мен!” – гласи призивът от бюлетината

В Силистра, в рамките на предизборната кампания на ДСБ, на 22 април гостува д-р Илко Семерджиев. Целта на неговото посещение бе да подкрепи кандидата за народен представител г-н Неделчо Жейнов и да представи мерки срещу кризата в здравеопазването. Здравноосигурителните системи са сложна материя и работата с тях изисква висок професионализъм, управленски опит и специфични знания. Разговорът с д-р Семерджиев надхвърли рамката на темата и беше интересен и вълнуващ и за неспециалисти. Такива са разговорите с ерудирани хора, които респектират не само със знания, но и с отношение и личностна позиция към проблема, в който специализират и към обществото като цяло. Срещата раздвижи широки контексти не само в областта на здравеопазването и постави въпроси, свързани с болните теми на нашето време – за отношението и доверието между хората и институциите, за професионализма и етиката, за дефицита на доверие и за пазарните отношения. Пазарът е дума, която трябва да има някакви граници. Ясни граници. Д-р Семерджиев определи техните параметри – извън отношенията между лекар и пациент. Това би позволило на лекарите да са отдадени на пациентите и на болните хора да имат доверие в човека, който ще облекчи страданията им.

Реабилитирането на доверието в здравната система разчита на професионализма на хора като д-р Семерджиев, които знаят и могат. Неговата професионална биография респектира. Завършил е Стоматологичния факултет на Медицинска академия в София. Преквалифицирал се е във Висшата школа по мениджмънт ИКО Интелект – София. Специализирал е здравен мениджмънт и управление на социалното и здравното осигуряване в университета „Джордж Вашингтон” – САЩ; Университета на Кийл – Великобритания; Института по публична администрация-Дъблин, Ирландия; Института по обществено здравеопазване „Карлос ІІІ” – Мадрид, Испания; Висшата школа за болнични мениджъри – Рен, Франция и в Херсбрук – учебния център на най-голямата здравноосигурителна каса АОК в Германия. Магистър е по здравен мениджмънт и докторант по стопанско управление на Държавния университет „Професор д-р Асен Златаров” в гр. Бургас.

Започва професионалната си кариера като участъков стоматолог и преминава през всички нива на здравната система. Директор е на Шеста градска обединена болница през 1991-1992 година. Директор е на частен медицински център през 1994 година, а от 1994 до 1998 година-програмен директор на проект „Рамки на частната практика в България” – програма ФАР на Европейския съюз. Бил е заместник-министър на здравеопазването в правителствата на Любен Беров/1993 година, подал оставка поради несъгласие с водената здравна политика/, Стефан Софиянски /1997 година/ и Иван Костов/1997-1998 година/.

Създател и първи директор на Националната здравноосигурителна каса в България в периода 1999-2001 година. Участва във възстановяването на Българския лекарски съюз през 1989 г., чийто заместник-председател е бил в продължение на два мандата. Учредител и член на управителните съвети на Асоциацията на частните здравни заведения, Асоциацията по медицинско право, Българската федерация по подводно дело, Асоциацията на здравните мениджъри в България. Два мандата е член на Висшия медицински съвет, а един мандат е негов председател. Бел е председател на Висшия съвет по фармация и на Националния съвет по наркотични вещества. Член е на Надзорния съвет на НОИ/1993; 1997-1998/. Член е на Управителния съвет на НЗОК/1999; 2002/ и на Събранието на представителите на НЗОК от 1999 до 2002 година. Ръководител е на екипа, разработил и съставил Националната здравна стратегия 2001 – 2010г. и План за действие към нея. Към момента е Председател на Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване.

Проблемите, свързани със здравето, са особено болезнени и чувствителни не само защото изискват подобен висок професионализъм, а и човешко отношение, висок морал и добронамереност. Има хора, които могат да говорят компетентно, да подреждат програми и мерки авторитетно и да не внушават доверие. Д-р Семерджиев е от онези специалисти, при които не говори основно рутината. Той е човек, който респектира с познаването на материята, с която борави, но и със способността си да е проникновен и космополитен като личност. Зад невероятната му ерудиция и способността да открои, формулира и анализира темата, за която говори, стои огромен професионален опит, но и съхранена човечност и съпричастност. И искрена загриженост – на лекар, който съпреживява болестите на пациента. А когато на хирургическата маса лежи здравната система, не е без значение кой ще държи скалпела.

Оставете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>