Калин Янакиев за Ловеч: Има изход от кризата

Kalin_Yanakiev_izhod_news

Калин Янакиев

България е страна на бедност и беззаконие – така ни виждат нашите граждани и партньорите ни от Европейския съюз.

Страната ни отново е доведена до дълбока икономическа, социална и политическа КРИЗА.

Ние, опирайки се на своя опит и доказани постижения, както и на своя разум, компетентност и решителност, ви казваме:

ИМА ИЗХОД, ИМА ПЪТ НАПРЕД!

Ние от Коалиция „Демократи за силна България – Български демократически форум” предлагаме нашите три стъпки за по-добра България:

ДОХОДИ:

  1. Освобождаваме доходите от монополни цени. Обявяваме война на монополите и слагаме край на техните злоупотреби с нови закони за превенция и контрол.
  2. Облекчаваме доходите от данъци и бюрокрация. Премахваме дискриминационната данъчна ставка от 15% за едноличните търговци и облагането им като самонаети физически лица (свободни професии, занаятчии, фермери, еднолични търговци и дружества). Законодателно намаляване с 90% на бюрократичните процедури.
  3. Създаваме нови работни места. Въвеждаме прости и ясни правила и преференции за самонаети лица и семейни фирми в трудовото, данъчно и осигурително законодателство.

РАБОТА:

  1. Запазваме съществуващите работни места. Гарантираме финансовата стабилност чрез запазване на „валутния борд” и спешни мерки за излизане от кризата.
  2. Подпомагаме малките и средни предприятия. Заменяме досегашната система на предварителни разрешения и проверки за започване на среден и малък бизнес със система на последващ контрол.
  3. Гарантираме конкурентноспособност на българското образование чрез осъвременяване на държавните образователни изисквания.

СИГУРНОСТ:

  1. Обявяваме война на мафията и организираната престъпност; Оттегляме МВР от бизнеса. Създаваме сигурна среда: във всяко кметство – полицай.
  2. Възстановяваме солидарността и справедливостта в българското здравеопазване; увеличаваме парите за здраве от 4.1% до 6% от БВП без повишаване на здравната вноска чрез по-добра събираемост на здравните вноски.
  3. Гарантираме пълно съответствие между вноските и получаваните пенсии. Премахваме на всички привилегии в пенсионната система.

За българите днес ударите на вътрешната криза и отчаянието са по-всеобхватни и по-лоши от външната финансова криза. Намирането на изход от това състояние е основен приоритет за хората и фирмите, за държавата и нейните институции, за политиците, партиите и гражданските организации.

С предложените мерки ще възстановим заетостта сред самонаетите и работещите в семейните фирми, ще дадем възможност за рязко увеличаване на броя на заетите лица, ще увеличим доходите чрез силна конкуренция на трудовия пазар и ще увеличим броя на осигурените лица. Това от своя страна ще заздрави бюджета на пенсионната система.

Това са акцентите от нашата програма. Зад всяко от тези предложения има още по-конкретни стъпки и законодателни инициативи. Това са обаче най-важните неща. Тези, които са свързани със ситуацията, в която България се намира – социална, икономическа и политическа криза.

Да поведем заедно България напред!

Оставете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>