Социална политика

ЦЕЛИ:

 • Нова заетост;
 • Повишаване на доходите;
 • Достойни пенсии;
 • Преодоляване на крайната бедност;
 • Насърчаване на раждаемостта.

Законодателни мерки:

 1. Въвеждане на прости и ясни правила и преференции за самонаети лица (свободни професии, занаятчии, фермери, еднолични търговци и дружества) и семейни фирми в трудовото, данъчно и осигурително законодателство;
 2. Промени в трудовото законодателство, осигуряващи възможност за наемане на нови работници във време на криза – почасова работа, надомна работа, съвместяване на щатове;
 3. Законодателно намаляване с 90% на бюрокрацията и нужните документи;
 4. Въвеждане на осигурителни прагове и минимални осигурителни доходи в зависимост от занятието и мястото на извършване на дейността.

Нова политика за квалификация и достойни доходи

 1. Нова политика по доходите, основана на образованието, квалификацията и съживяването на бизнеса;
 2. Никакви нови данъци, осигуровки и такси;
 3. Опростена система за професионално обучение. Всеки гражданин и всеки работодател да има възможност за квалификация без посредници. Рязко облекчена и бързодействаща система за достъп до европейските програми за квалификация и преквалификация при строга отчетност на резултата – създадена възможност за нова работа и реализация.

Корупцията е основен фактор за загуба на работни места. Трудът е основно право на всеки български гражданин.

 1. Незабавно прекратяване на партийните назначения и уволнения;
 2. Спиране на корупцията в обществените поръчки и европейските фондове;
 3. Предимства за малките и местни фирми при кандидатстване по обществени поръчки.

Нови приоритети за нови работни места:

 1. Инвестиции в ключови инфраструктурни проекти, осигуряващи работни места и развитие на промишлеността и търговията – пристанища, транспортни коридори, безмитни и промишлени зони;
 2. Промяна на програмите по Европейските фондове – от фалшива заетост в общински фирми, прикриваща купуването на гласове, към заетост в реалния бизнес, основана на нови правила за квалификация и обучение;
 3. Приоритет на програмите за заетост в семейния бизнес.

За достойни старини:

Пенсията е право на всеки работещ българин, а не подаяние от държавата.

 1. Премахване на всички привилегии в пенсионната система, които накърняват това право;
 2. Пълно съответствие между вноските и получаваните пенсии;
 3. Спиране на ощетяването на гражданите, получавали среден и висок доход през годините, които сега финансират привилегировани групи и съсловия;
 4. Бюджетът за социално подпомагане да допълва пенсиите на гражданите с най-нисък принос към системата до социалния минимум, но единствено ако те нямат други доходи (пенсии, ренти, собствен бизнес), които да го осигурят;
 5. Спиране на политическата намеса при определяне на размера на пенсиите;
 6. Възстановяване на Швейцарското правило за осъвременяване като най-справедливо.

Закрила за най-уязвимите

Солидарността е не само задължение на държавата, но и инвестиция в бъдещето.

 1. Държавна политика за подпомагане на първо място на изоставените деца, самотните родители, хората с увреждания и децата, израстващи в крайна мизерия и без достъп до образование;
 2. Подпомагане, целящо пълноценна работа и издръжка, а не изолация;
 3. Нова политика за интеграция на малцинствата. Основните средства да се насочат към тези, които искат да се образоват и да образоват децата си;
 4. Политика, насочена приоритетно към подпомагане на семействата след индивидуална оценка на нуждите им. Комплексна социална услуга за семействата, включваща осигуряване на достъп до образование, здравеопазване и трудов живот;
 5. Обвързване на системите за социално подпомагане със система на социална отговорност и задължения – труд, образование, определена грижа (за деца, възрастни и др.).

Политика за повишаване на раждаемостта

Раждаемостта у нас е пряко свързана с благосъстоянието и перспективите пред семействата.

 1. Най-добрата демографска политика е създаването на условия за пълноценен труд и развитие на майките, при запазване на досегашните осигурителни права;
 2. Улесняване на отглеждането на деца в ранна възраст чрез осигуряване на нужните детски институции;
 3. Легализиране на „родителските кооперативи“ и други форми на отглеждането на децата в предучилищна възраст;
 4. Възможности за актуализиране на знания и умения при връщане на работа;
 5. Алтернативни модели на заетост за майки на малки деца (до 6-годишна възраст) и гарантирането на работното им място;
 6. Уреждане на правата на майките, заети в семеен бизнес.

С предложените мерки ще възстановим заетостта сред самонаетите и работещите в семейните фирми, ще дадем възможност за рязко увеличаване на броя на заетите лица, ще увеличим доходите чрез силна конкуренция на трудовия пазар и ще увеличим броя на осигурените лица. Това от своя страна ще заздрави бюджета на пенсионната система.

2 Коментара напишете коментар

 1. Pingback:Заръката на Цветан налага три стъпки | Коалиция "Демократи за силна България и Български Демократически Форум"

 2. Pingback:Проф. Калин Янакиев: Бедност и беззаконие са диагнозата на кризата днес | Коалиция "Демократи за силна България и Български Демократически

Оставете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>