Правосъдие и вътрешен ред

ЦЕЛИ:

 • България да се превърне в правова държава, където законът господства и гражданите са равни пред него, като се защитават основните човешки и граждански свободи;
 • Справедливо и публично решаване на делата в разумни срокове от независим и безпристрастен съд, при спазване на закона;
 • Изтегляне на МВР от икономиката и бизнеса;
 • Създаване на по-сигурна среда – във всяко кметство – полицай.

Постигането на тези цели ще се осъществи чрез:

 1. Структурни промени в организацията на съдебната власт;
 2. Публичност на процедурите и пресичане на партийна и институционална намеса в дейността на съдебната власт;
 3. Законови промени, осигуряващи бърз и справедлив съдебен процес;
 4. Повишаване на квалификацията и отчетността на магистратите.
 5. Структурни промени в МВР за осигуряване на осезаемо полицейско присъствие във всички населени места;
 6. Безкомпромисна борба с корупцията вътре в МВР;
 7. Реорганизация на ГДБОП за реално противопоставяне на тежките форми на организирана престъпност и освобождаване от несвойствени дейности.

Конституционни промени

 1. Преминаване на следствието и прокуратурата към изпълнителната власт;
 2. Въвеждане на процедура на парламентарен и граждански контрол върху дейността на Главния прокурор;
 3. Премахване на политическата квота за избор на членове на Висшия съдебен съвет от Народното събрание. ВСС следва да се избира само от съдебната власт;
 4. Съкращаване мандата на Главния прокурор, председателя на ВКС и председателя на ВАС на 5 години (сега е 7 години);
 5. Съкращаване мандата на Висшия съдебен съвет на 3 години (сега е 5 години);
 6. Намаляване на състава на ВСС на 15 члена (сега са 25);
 7. Намаляване на мандата на административните ръководители на 3 години (сега са 5 години с право на повторно преизбиране)

Законодателни промени

 1. Провеждане на административната реформа в съдебната власт:
  • Задължаване на ВСС да извърши окрупняване на част от съдилищата и прокуратурите, където няма достатъчно натовареност. В големите съдебни райони, където има голяма натовареност на магистратите, следва да се увеличат щатовете;
  • Промяна на подсъдността на част от делата, които да доведат до равномерно натоварване на съдилищата;
  • Въвеждане на подсъдност на част от делата само на две инстанции;
  • Отнемане на статута на Висшия съдебен съвет като постоянно действащ орган. Практиката показва, че ефективността му не се е подобрила, а напротив – влошила се е. Откъсването от професионалната среда бюрократизира органа и процесите на приемане на решения;
  • Въвеждане на пряк избор от всички магистрати за съдебната квота на членовете на ВСС.
 2. Включване на следните категории в Концепцията за наказателна политика и нов Наказателен кодекс:
  • Ефективност и бързина в борбата с корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност;
  • Ефективна защита на правата и законните интереси на гражданите от престъпни посегателства;
  • Разграничаване на простъпките от престъпленията;
  • Подобряване на наказателните мерки, включително пробацията;
  • Въвеждане на ефективна защита на лица и свидетели;
  • Създаване на режим за специално третиране на деца, участници в наказателното производство;
  • Леките престъпни състави да се декриминализират и преобразуват в административни производства.
 3. Освен това следва да се предприемат следните допълнителни мерки:
  • Структурни промени в МВР, ДАНС и прокуратурата с цел укрепване капацитета на досъдебната фаза – разследването;
  • Създаване на специализирани звена за борба с разновидностите на корупцията и престъпността както в МВР, така и в прокуратурата;
  • Разработване на специална програма за атестиране на служителите в системата на МВР, ДАНС, прокуратурата и съда с оглед лоялността към системата и наличието на професионални качества за изпълнение на поверените им функции и задачи;
  • Разработване на диагностика за установяване на причините за високата престъпност и корупционните практики във всички сфери с повишен корупционен риск – обществени поръчки, здравеопазване, образование, замени на земи и др.;
  • Въвеждане на единна институционална система за борба с престъпността и създаване на единна методика за анализ на престъпността;
  • Изграждане на нови институционални структури за криминогенни и криминологични изследвания и анализ;
  • Повишаване на квалификацията и особено на проверка на теоретичните и практически възможности на разследващите полицаи, прокурорите и съдиите от най-ниските звена в системата. Атестацията не е в състояние да прецени капацитетното ниво. Ето защо, атестацията да включва и теоретико-практически изпит за разследващите полицаи, районните прокурори и районните съдии.
  • Осигуряване на достъп в интернет пространството на всички дела с цялото им съдържание, а не само на постановените актове. Това ще доведе до прозрачност на целия процес, което е и превенция и последващ контрол върху процеса.

Един коментар напишете коментар

 1. М.М. says:

  Уважаеми,
  най-голямата грешка ще бъде да постигнете избор на съдии само от състава на съдиите. Тогава капсулирате системата окончателно и ще има още по-тежки последици.
  Има единствено решение за избор от народа на 6 г. и нищо по-добро от американците няма да измислите.
  Така ще има страх от избора и този страх ще е баланса.
  Като ми каже някой, че трябвало да са спокойни и ме вбесява – да не би тези 23-24 г да са били неспокойни, та им сърбаме попарата.
  И махнете тези интервюиращи, а само ОТКРИТ тест и веднага резултатите, а не едни интервюиращи, които също са под съмнение какво разбират – избират едни други и манджата става както се казва с грозде.

Оставете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>