Образование

ЦЕЛИ:

 • Стабилност на училищната мрежа;
 • Реформа в посока на качествено образование;
 • Финансова сигурност.

Нова структура на училищата

 1. Утвърждаване на следната структура на българското средно образование: начално от 1 до 4-ти клас, основно – от 5 до 7-ми и гимназиално – от 8 до 12-ти клас;
 2. Завършване на основното образование с матура, след успешното издържане на която на навършилия 16-годишна възраст ученик да се издава документ за завършено задължително образование, съобразно Конституцията;
 3. Завършване на гимназиалното образование с матура и диплом за зрелост;
 4. Матурите са задължително външно оценяване. Те следва да оценяват степента на покриване от ученика на държавните образователни изисквания (ДОИ).

Въвеждане на нови държавни образователни изисквания, изграждащи национална и европейска идентичност, с по-качествено и конкурентно образование. За постигането на тази цел предлагаме:

 1. Задаване на задачите на матурите така, че да оценяват покриването на общообразователния минимум, средната и висша степен на владеене на учебното съдържание и необходимите умения. Едновременно с това е необходимо матурите да оценяват качеството на училищата съобразно средния успех на завършващите ги ученици, показан на матурите;
 2. Единните задължителни учебни програми на всяко българско училище да се задават от държавните образователни изисквания. Провеждане на учебния процес единствено в рамките на програмите;
 3. Гарантиране на културната и социална идентичност и интеграция на младите българи в тяхното отечество и европейска цивилизация от ДОИ. Актуализиране на ДОИ за всяка учебна дисциплина за всеки предмет за всеки клас на всеки 10 години. Съдържанието на учебниците задължително трябва да отговаря на ДОИ. Учебниците следва да се избират свободно от училищата въз основа полезността им при подготовката за матурите на по-успешни завършващи ученици. Обективен ориентир за изготвянето на максималните равнища на държавните образователни изисквания са световните и европейски олимпиади и други авторитетни състезания между отличните ученици. Максималният успех при покриването на ДОИ следва да предполага продължаването на образованието в качествени университети в България и света. Добрият успех ще предполага възможност за продължаване на образованието в по-висока степен и конкурентна професионална подготовка на завършващите. Средният успех предполага минимална задължителна степен на образованост и дава възможност за професионална подготовка.

Финансова сигурност за българското училище. Гарантиране на достъп до училище на всеки българин от българската държава чрез:

 1. Финансиране на образователния процес на принципа „парите следват ученика“. Този принцип формира базисен и общ за всички училища механизъм за изработването на техните бюджети и за формиране на бюджета на средното образование;
 2. Коригиране на делегираните бюджети в посока на увеличение или намаление в зависимост от успеха на учениците на общите матури;
 3. Осигуряване и поддържане чрез различни форми и на всички нива възможността за перманентна и целева квалификация на учителите;
 4. Парите да не следват повтарящите класа ученици и да се намаляват в случай на провал на матурите. Учителската заплата зависи от резултатите, показани от учениците на матурата;
 5. Делегиран бюджет получават всички училища, които изпълняват посочените до тук изисквания и гарантират достъп на учениците до образование в предвидените в нормативните актове възрастови групи;
 6. Инвестиране и поддържане на училищата и тяхната инфраструктура като институции за първа културна интеграция и социална адаптация на подрастващите;
 7. Покриване разходите за задължителния безплатен превоз на учениците до средищните училища;
 8. Инвестиране в изграждането на модерна училищна спортна база и покриване разходите за училищен спорт, за вътрешни и външни училищни първенства.

Повишаване на качеството на българското образование чрез мерки за засилване на дисциплината, повишаване авторитета на учителите и училището.

За реализирането на тази цел предлагаме:

 1. Създаване на авторитети в държавната и регионалните училищни мрежи чрез повишаване на квалификацията на обещаващите успехи учители;
 2. Насърчаването на дисциплината и самодисциплината на българските ученици. Това предполага функциониране на разгърната мрежа за морални и други престижни награди за положителни социални прояви – взаимопомощ, грижа за изпадналия в беда, обществена активност, спортни успехи и пр.;
 3. Критериите за дисциплинирано поведение на учениците се постигат  чрез навременно и адекватно санкциониране за асоциално поведение, неуважение и нетолерантност към околните, обявени предварително наказания за безпричинни отсъствия.

Развитие на училищни мрежи за деца със специални образователни потребности.

Създаване на гъвкава система за включването на децата със специални образователни потребности чрез диференциран подход, съобразен с техните конкретните потребности и възможности и с декларираното съгласие на родителите.

Училищен спорт за повишаване физическото здраве на децата и младежите и възпитание в среда на съревнование и конкурентоспособност.

 1. Училището няма за цел да развива високо спортно майсторство. Спортът в училищата има следните функции:
  • да възпитава характера в конкурентоспособност, енергични и последователни усилия, способност да се преодоляват трудностите, способност да се полагат цели и воля за тяхното постигане;
  • да създава трайни навици за здравословен живот и хранене и култура на непрекъснати грижи за тялото и физическите му способности;
  • да предотвратява рискове от ранни хронични заболявания и да възстановява след прекарани заболявания, да предпазва от затлъстяване и от ограничаване на двигателната активност;
  • да формира ценности като уважение към съперника, действия в екип и готовност за взаимна помощ, самодисциплина и стремеж към публична изява и признание.
 2. Осигуряване на възможност за редовно практикуване на спорт и самоподготовка в училище и въвеждането на изисквания за покриване на задължителни спортни нормативи и наличие на необходимата двигателна култура;
 3. Организиране на вътрешни първенства по масовите спортове, излъчване на победители и призьори, формиране на свои отбори за състезанията между училищата, в общините и регионите.

Строг контрол на Сметната палата и общините върху училищните бюджети. Най-важната цел на основното училище е да създава ученици с основни знания и умения за себереализация, способни да избират своята бъдеща професия. Целта на средното образование е способни за труд граждани, вземащи самостоятелни решения за живота си и способни да носят отговорност за тях.

10 Коментара напишете коментар

 1. www says:

  Излагате се! Това е доста постно и повърхностно, да не говорим къде е висшето образование.

 2. Владимир says:

  Висшето образование, драги анонимник, е там, където му е мястото – като последствие. Много е сложно за много хора да го кажат в прав текст, но истината е: няма смисъл дискусията за висше образование, при висока номинална неграмотност и средно образование под нивото на посредствеността. А колкото до съдържателността – не са нужни сложни конструкции и красиви думи, за да се формулират правилните насоки… “Ако не можеш да обясниш идеята си просто, значи не я разбираш напълно”. Няма да посоча кого цитирам.

 3. Камен Мутафов says:

  Много добра програма. Хванати са основните проблеми на образоеанието. И те са наистина в средното образование. То върви с голяма скорост надолу-няма да говоря за причините. Всяка програма трябва да има акценти-средното образование е много правилен акцент. Програма без акцент=популизъм-ще оправим всичко на всички в системата. Това е едно от нещата, които отличават ДСБ от другите партии.

 4. неееееее says:

  До тук не видях да предлагате нищо различно от досегашната зле гримирана образователна система.

 5. неееееее says:

  Никъде в света, освен бившия соц., децата не повтарят класове. Всеки продължава от нивото до което е стигнал. Ако ви поставя задача да скочите скок височина 209 см, каквито и методи да се прилагат, няма да ги скочите. И тогава ,КВО? Как да ви оценя? Така е и с децата. Препускат, разбрали, не разбрали, ама ще минат до 8 клас, че трябват 1200лв.

 6. неееееее says:

  Не ми говорете за квалификация на учителите. Всичко е имитиране на дейност. До сега всички курсове, в които взех участие ( по 1 седмица на море, на планина)бяха фиктивни. На цената на една флашка, в която има преведени статии и презентации, едни ръководители на проекти вземат пари , както и лекторите, които дори не им видях очите. Срамна работа. Не мисля , че сдуханите преподаватели бъб БУЗ-ове, могат да ме научат на нещо.

 7. не така says:

  Какво ще постигнете със задължителните спортни нормативи? Това е сигурен начин да отблъснете децата. Важното е детето да е щастливо от това, че играе.

 8. Martin says:

  “Никъде в света учениците не повтаряли” Ех, ама като почнете да я изпозлвате тая фраза.. все едно сте обиколили целия свят и всичко знаете.. В Испания в средното образование повече от половината клас повтаря. 10ти клас го завърших в Мадрид и бях единствен който мина през юни. 18 човека трябваше да се явят септември и минаха в 11ти клас само 5ма. Същата работа е и в Университета. Ама нали..”никъде в света”…

 9. И разгонете най-сетне образователните сатрапи, които “пишат” учебниците. Намерете млади и нахъсани хора, които да създадат полезни четива, да въведат нови практики на преподаване, стимулирайте и мотивирайте тези млади хора, за да продължат да бъдат учители!!!

 10. Ралица Вачкова says:

  Като родител на две деца едно от нещата, които ме интересуват в политически аспект е образованието. Днес попаднах на една интересна статия, към която са приложени и конкретни стратегически стъпки за образователна реформа:http://www.svobodata.com/page.php?pid=11320&rid=11.
  Като дясно ориентиран гласоподавател имате моята подкрепа на изборите, но мисля че след това трябва активно и ПОСТОЯННО да работите и дори да оказвате натиск не само в Парламента, но и в обществото като цяло за случването на образователни реформи, в полза не само на самата система, но на икономиката като цяло.

Оставете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>