ТРЕТА СТЪПКА „СИГУРНОСТ“

I. Несигурността на хората е основна причина за демографската катастрофа.

1. Липсата на достъп до качествено образование и здравеопазване руши качеството на живота, затова:

а) Гарантираме спешна помощ за всички граждани като част от националната сигурност на страната, независимо от местоживеенето и осигуреността със здравни вноски, чрез създаване на организация и гарантиране на средствата за посрещане на спешната помощ: от наличните общопрактикуващи лекари; от тел. 112; от спешните отделения в болниците и ново модерно оборудване за линейките.

б) Довършваме реформата на болничното здравеопазване с цел достъп до качествена болнична помощ за всички осигуряващи се лица като: увеличаваме парите за здраве от 4.1% до 6% от БВП без повишаване на здравната вноска, чрез по-добра събираемост и коректно издължаване на вноските от държавата; въвеждаме организация и контрол с електронна здравна карта и право на свободен избор на лекар, лечебно заведение и фонд, който да управлява здравните вноски; структуриране на болниците да отговарят на най-често срещаните заболявания на хората.

в) Първа задача на полицията е да пази учениците и децата от насилие и наркотици;

2. Закриляме най-уязвимите групи хора като:

а) Подпомагаме изоставените деца, самотните родители, хората с увреждания; децата, израстващи в крайна мизерия да имат достъп до образование;

б) Подпомагаме интегрирането в обществото, а не изолирането на хората;

в) Обвързваме социалното подпомагане с насрещна социална отговорност.

3. Пенсията е сигурността за хората в над трудоспособна възраст:

а) Спираме политическата намеса при определяне размера на пенсиите и гарантираме пълно съответствие между вноските и получаваните пенсии;

б) Премахваме изключенията и привилегиите в първия стълб на пенсионната система;

в) Бюджетът за социално подпомагане допълва пенсиите на гражданите с най-нисък принос към системата до социалния минимум, само когато нямат други сигурни доходи.

ІI. Престъпността създава страх и руши икономиката.

1. Хората нямат сигурност за домовете и реколтата си, затова до всеки избран кмет -полицай;

2. Предприемчивите са преследвани от мутрите и полицията, затова радикална промяна на МВР:

а) повеждаме безкомпромисна борба с корупцията в МВР и сред магистратите и предвиждаме тежки наказания за рекетирането на бизнеса;

б) създаваме нова организация за противодействие на организираната престъпност и възстановяване статута и функциите на „Националната полиция”;

в) извеждане на несвойствените дейности от МВР и балансиране на правомощията му с тези на прокуратурата и специалните служби.

3. Няма сигурност и нормални цени за изкупуване на земеделската продукция.

а) създаване на местни тържища за българската земеделска продукция;

б) противодействие на всяко нарушаване на правилата на конкуренцията чрез договори за доставка и изкупуване на продукция;

в) преследване на сивата икономика и нелоялната конкуренция.

III.Създаване на сигурност чрез налагане на върховенство на закона.

1. Радикална структурна реформа на съдебната власт

a) Преминаване на следствието и прокуратурата към изпълнителната власт;съкращаване с 2 години мандатите на Главния прокурор, на Председателя на ВКС, на Председателя на ВАС и на Висшия съдебен съвет;нова структура на Висшия съдебен съвет и премахване статута му на постоянно действащ орган.

б) Публичност на процедурите и пресичане на партийна и институционална намеса в дейността на съдебната власт:премахване на политическата квота за избор на членове на Висшия съдебен съвет от Народното събрание, членовете му се избират само от съдебната власт; въвеждане на пряк избор от всички магистрати за съдебната квота на членовете на ВСС

2. Законови промени, осигуряващи бърз и справедлив съдебен процес:

а) Задължаване на ВСС да извърши реорганизация и окрупняване на част от съдилищата и прокуратурите, където няма достатъчно натовареност.

б) Промяна на подсъдността на някои от делата, които да доведат до равномерно натоварване на съдилищата;

в) Въвеждане на подсъдност на някои дела само на две инстанции

3. Политически и граждански контрол върху специалните служби, които да гарантират върховенството на закона в гражданското общество.

а) Прекратяване на тоталитарните практики на злоупотреба и използването на специалните разузнавателни средства като политически инструмент чрез създаване на специална Агенция към Министерски съвет.

б) Засилен контрол чрез постоянна парламентарна комисия за наблюдение върху използването на специалните разузнавателни средства и електронните съобщения на паритетен принцип с административен капацитет за последващ контрол.

в) Ефективно и бързо наказание за корупцията по високите етажи на властта и тежки наказания за лицата, които изпълняват устни заповеди в правозащитните органи.

Оставете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>