Неделчо Жейнов: Монополите могат да бъдат спрени със силата на държавата.

nedelcho-jeynovКакви са пропуските, които пречат да се гарантира сигурността на българина?

Преди да говорим за пропуски, питаме гарантирана ли е и от кого? Няма да коментирам съдебно -правораздавателната система. Погледът ми на хуманитарий гледа в човека преди употребата на насилие. Да видим най-трайните инвестиции в живота на човека. Здраве, образование, социално благосъстояние. Липсва превенция на ранната смъртност. След дипломната защита липсват условията на конкурентност при кандидатстване за нови работни места. Двете сфери руинизират солидарността в обществото. Защо българите не са здрави и благосъстоятелни? Поради пропуснати ползи, като образованост, спорт и физическа култура, социална споеност, гарантирането на сигурност е минимизирано.

Как ще решите тези проблеми?

Първо: Условия за предприемаческа инициатива чрез данъчни облекчения и намаляване с 90% на бюрокрацията.
Второ: Повече пари за двете сфери /5% БВП за образование и 6% за здравеопазване/. Трето: Широка обществена консолидация, съгласие за приоритетите и действията за промяна – човекът да се постави в центъра на интереса.

Сините започнаха реформите в здравеопазването и образованието, сега това са две от най-болезнени сфери в живота ни, как ще се справите?

Изходната точка за промяна в образованието и в здравеопазването е в голяма степен обща, близка: в центъра на тези две системи трябва да поставим Човека – пациентът, ученикът, родителите, студентът. Те трябва да определят правилата, да наблюдават и да контролират процесите, да участват в развитието на институциите и в подобряването на качеството на услугите. „Нищо за нас не може да става без нас!” Това е основата на новата философия в образованието и в здравеопазването.

Нищо няма да се промени, ако не се спазва върховенството на Закона, на правилата, на наложения от хората ред!

Нищо не би се променило, ако хилядите преподаватели във висшите училища, хилядите учители и самите лекари не станат „агенти” на промяната, ако не бъдат съпричастни и активно участващи. Истинската демокрация е само „участващата” демокрация…

Затова:

На първо място: Нужен е нов закон за средното и висшето образование, нови законодателни промени в сферата на здравеопазването и санкции, тежки санкции като гаранция, че тези правила няма да бъдат нарушавани.
Второ: Повече пари за двете сфери /5% БВП за образование и 6% за здравеопазване/.
И трето: Широка обществена коалиция, съгласие за приоритетите и на действията за промяна – грижата за хората над всичко.

За колко време предложенията ви ще дадат резултат, кога ще се повиши качеството ни на живот?

Има действия, които веднага ще дадат резултат. В средното образование, например, такива са: въвеждането на целодневното обучение, новите учебни програми и новите учебници, модернизирането на учебната и на училищната спортна база – това са видими промени. Сложните неща стават бавно: смяната на философията, новата парадигма изисква промяна в мисленето, други нагласи, преодоляване на вътрешни съпротиви, солидарност, съпричастност, упорство, неотстъпчивост. Резултатът е свободният човек, самостоятелно мислещият, отговорният, включеният, гражданинът… Бавен процес, но без него кризите са неизбежни и ще продължат.

Какво ще направи вашата коалиция срещу бедността?

Според нас истинската причина за бедността идва от това, че ударът на 15-процентното обезценяване на доходите падна върху хората с фиксирани доходи Това е и обстоятелството, поради което данъчната тежест неправилно се разпределя върху данъкоплатците и по специално върху платците на данъка „Доходи физически лица”. Това е несправедливо разпределена данъчна тежест.

Нашата политика за данъчната система, включва:

Облекчаване на данъчната тежест върху хората с ниски доходи и извеждането им от състоянието на „работещи бедни“ чрез определяне на необлагаем минимален доход, равен на минималната работна заплата. Запазване на данъчната ставка от 10% върху доходите над необлагаемия минимум. Премахване на дискриминационната данъчна ставка от 15% за едноличните търговци и облагането им като самонаети физически лица на общо основание…

Има ли шанс борбата с монополите?

“Демократи за силна България“ остава партията, която поименно и фронтално предприе и води борба с олигарсите . Монополите могат да бъдат спрени със силата на държавата. Във политика си срещу монополите ние сме за връщане на силната държава, за връщане на силните регулации, за вкарване на монополите в невъзможност да злоупотребяват със своето господстващо положение, защото това зависи от държавата и зависи от начина, по който са регулирани обществените отношения.

Обещавате нови работни места и запазване на старите, а в света кризата непрекъснато унищожава работни места?

Динамиката на световните пазари ни вкарва в бързи промени, а ние защитаваме свободния пазар. Работни места ще има, когато се преборят монополите и се освободи пазара. Бързоразвиващите се икономики отговарят с конкурентност , образование, аутсорсинг, електронни транзакции. В България се отчита несъответствието между нуждите на работния пазар и производството на специалисти от образователната система. Това е един от основните проблеми на бизнеса. Образователното министерство едва тази година стартира центрове за кариерно ориентиране в средното образование. Но пазарът, а не министерски решения (в случая програми за обучения), трябва да управлява процеса на обучение на нужните специалисти. Липсва връзката и гъвкавостта на пазар – обучение – преквалификация – преназначавания. Затова ние ще залагаме в нашата програма на конкурентно образование, данъчни облекчения за дребния и средния бизнес и защита на пазара от монополите и картелите.

Защо вашата програма акцентира толкова на дребния и средния бизнес, не е ли по-логично огромни предприятия да осигуряват много работни места и да повишават БВП и доходите?

Всички малки и средни предприятия взети заедно осигуряват на повече хора работни места, и плащат повече данъци, дори и най малката фирма като Едноличен търговец, със самонаето лице, осигурява на едно лице работа, което плаща осигуровките си, плаща данъци. Нещо повече, предизборната ни програма поставя под особена закрила малкия и средния бизнес за по добър живот на гражданите при облекчени условия за стартиране на последния и с данъчна политика ориентирана изцяло в подкрепа на същия.

От кога се занимавате с политика?

С политика се занимавам от 2009 г., когато участвах в организирането на кампанията на изборите за европейския парламент в Силистра. Гостуваха ни г-н Светослав Малинов, г-н Стефан Тафров и г-н Веселин Методиев. От юни 2009 съм член на партия „Демократи за силна България” . След парламентарните избори 2009 г. бях избран за председател на общинската организация на ДСБ в гр. Силистра. От пролетта на 2011г. съм регионален координатор на партията за област Силистра.

Защо в България толкова хора са разочаровани от политиците?

Не желая да се спирам на лицата, които охотно насищат образа си с жажда за полагане на политиката в контекста на масовите патологии от 20 век. За разочарованието мисля, че дойде от дълбочината на преживените промени. Безработица, свободен пазар, емиграция, загуба на зависимости. Днес е извън съмнение, че инструментите на властта, купуването на влияние, продаването на новини и експлоатирането на бързите пари се оказаха силни и сръчно употребявани в ръцете и на хора, които се занимават професионално с политика. Дихотомията на изоставащи в интеграцията си човеци и тези, които на скорост използват мощните машини за облагодетелстване, в това число и изборната, е болка в съзнанието на българите днес.
За мен, като човек занимаващ се с просветно дело, е непростимо три кабинета един след друг да се надпреварват с бюджетни машинации като национализиране на пари от НЗОК или сделки за атомни реактори все действия, които не позволява да се инвестира в реформи за образованието. Стачката на учителите например доведе до разочарование от кабинета, защото не стартира реформи , а пусна машините на делегираните бюджети, т.е. фрустрацията от пазара влезе в училищата. Не се внесе нов закон, нова структура, нови стандарти, ново учебно съдържание, нови електронни учебници ….

Защо сте именно в листите на ДСБ-БДФ?

Първо: По моя убеденост лидерите на „Демократи за силна България“ са ония лица от нашата най-нова история, които имат дял за условията от нашия живот поради които ние успяхме да останем тук, у дома и да се трудим за да имаме по-добър, по-свободен живот. Политиките, създавани от „Демократи за силна България“ са дълбоко, скрупольозно и последователно разработени от позицията на опита и от гледна точка на бъдещето за човека, затова участвам в листите им.
Второ: Моят път личен подстъп към политиката се случваше през професионалните среди на философите. Знам за „Демократи за силна България“ от професорите ни по философия – Цочо Бояджиев и Калин Янакиев. Мой приятел и асистент бе член на партията от учредяването й. Това за мен е символичен акт на приемственост по отношение на ценности и политики. Вглеждането в „лицето“ на тази общност дойде чрез Институт „Разум“, ръководен от г-н Светослав Малинов.
Последното, но не по-важност, е и „Българският демократичен форум“, който е носител на изтръгналата се съпротива срещу тоталитарната система на комунизма. Аз съм за антикомунизма и патриотизма като ценности в политиката.

Оставете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>