Има ли изход от кризата? – лекция на Иван Костов в НБУ

ВТОРА СТЪПКА „РАБОТА”.

I. Преодоляване свиването на пазара:

1. Увеличаване на активните фирми чрез:

• Опростяване условията за започване и разширяване на частен бизнес с въвеждане на Кодекс за малкия бизнес,чието изпълнение, плащането на еднократна такса и уведомление, е предпоставка за започване на работа без предварително разрешение;
• Данъчни облекчения като: облагане на едноличните търговци като самонаети физически лица, разширяване облагането с патентен данък, намаляване на осигурителни прагове и на минимални осигурителни доходи в зависимост от занятието и мястото на извършване на дейността;
• Предимства за малките и местни фирми при кандидатстване по обществени поръчки.

2. Възстановяване на конкуренцията:
• Елиминиране на злоупотребите с господстващо положение;
• Противодействие на контрабандния внос и на нелоялната конкуренцията от ЕС и новите индустриални страни;
• Намаляване дела на сивия сектор в икономиката и по-строго санкциониране на укриването на данъци.

3. Противодействие на корупцията чрез:
• Намаляване на бюрократичните процедури и санкции чрез законодателно въвеждане на прости и ясни правила и насърчения за самонаетите и семейните фирми;
• Промени в трудовото законодателство, осигуряващи възможност за наемане на нови работници във време на криза – почасова работа, надомна работа, съвместяване на щатове;
• Прекратяване на партийните назначения и уволнения.

II. Възстановяване на инвестиционна активност:

1. Преодоляване на недостига на капитал чрез:
• Освобождаване на блокирания капитал на имотния пазар и привличане на нови чуждестранни инвестиции с бързо и честно съдопроизводство;
• Повишаване на кредитния рейтинг на страната за поевтиняване на скъпия кредит и издължаване на публичната власт към фирмите;
• Държавни гаранции и ниско лихвено кредитиране: за фермерите в зеленчукопроизводството, овощарството,
животновъдството и рибовъдството; и, за въвеждане на високи технологии в земеделието.

2. Насочване на европейски фондове за малкия, особено семейния и среден бизнес и пълно оползотворяване на
европейските средства по линия на Общата селскостопанска политика:
• Изграждане на нова законова, институционална, организационна и дигитална система за управление на европейско финансирани проекти;
• Приоритет на държавата върху европейската подкрепа за проектите на малките и семейни фирми, които създават повече работни места с по-малко инвестиции;
• Субсидиране чрез „директни плащания и пазарни мерки” за семейните ферми, а не за крупни арендатори.

3. Реализиране на големи стратегически инвестиционни проекти:
• В големи инфраструктурни проекти като интермодалния терминал на пристанище Варна Запад с транспортната ос Пристанище Русе;
• В европейски транспортни коридори като Кулата-София-Видин и река Дунав;
• Ефективно оползотворяване на водните ресурси на страната.

III. Нова образователна политика за повишаване качеството на труда:

1. Образование и конкурентоспособност срещу безработицата;
• Осъвременяване на държавните образователни изисквания на нивото на европейските;
• Обучение на способности за вземане на решение, носене на отговорност и работа в екип;
• Зрелостници, способни на волеви действия, да си поставят цели и да ги постигат.

2. Професионално обучение;
• Опростена и практично ориентирана система за придобиване на търсена на пазара на труда професия;
• Придобиване на трудова квалификация и умения без посредници в професионалните училища;
• Широк достъп до придобиване на квалификация и умения за започване на личeн и фамилен бизнес;

3. Достъп до европейски програми.
• Насочване на европейските програми към създаване на трайни работни места и възможност за реализация;
• Въвеждане на строга отчетност на резултата и противодействие на използването на програмите за политическо влияние;
• Засилване на конкурентоспособността на българското висше и средно образование.

Иван Костов

Един коментар напишете коментар

  1. Тенко says:

    Браво! Наистина конкретни и добри мерки за решаване на проблема. Как ми се иска това да стигне и да се разбере от повече хора. Хора събудете се докато другите партии се занимават с подслушвания и компромати, ДСБ искат да ни помогнат!

Оставете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>