Дебат за Хасково с Деница Сачева в БНТ, „Денят, започва”

Деница Сачева: Предизборен дебат в региона няма на практика, тъй като основният опонент, политическа партия ГЕРБ , отсъства от тези дебати, включително и тази сутрин, както виждате, а иначе това, което вълнува хората, са две думи, това е бедност и беззаконие. Навсякъде, където ходя, повече от месец вече, това са основните проблеми. Хората нямат работа, нямат доходи. Малкият и средният бизнес е обект на рекет или обект на перманентни данъчни проверки и данъчни ревизии, които го влачат надолу към дъното. Така че нашата програма залага основно на малкия и на средния бизнес и всъщност основните мерки, които ние искаме да предложим на хората, са свързани, именно с осигуряване на работа и с осигуряване на доходи.

Деница Сачева: Политическа партия ДСБ предвиди и тази криза доста отдавна и мога да кажа, че ние бяхме първите, които започнахме и поискахме тази битка с монополите, която всъщност изкара хората на преден план. Така че самочувствието, с което излизаме, е преди всичко нашият опит и нашата праволинейна биография през последните 20 г., която е била именно в подкрепа на демокрацията, именно в подкрепа на пазарната икономика и в подкрепа на решения, които са за обикновените граждани. Има ли криза на политическото доверие? Да, определено. Много отдавна в България политици и медии живеят в своя собствена реалност и връзката между обикновените граждани и политиците беше скъсана, така че точно затова и кампанията на ДСБ е такава. Тя е сред хората. Тя е по всички населени места, в които са нашите водачи. Ние не бягаме от дебати. Ние не бягаме от директна среща с избирателите. Не бягаме дори от тези, които по някакъв начин имат критика към нас. Смятаме, че това е правилният начин за правене на политика. Начинът за правене на политика, който например политическа партия ГЕРБ демонстрира в Хасково, е абсурден, защото в Хасково политическа партия ГЕРБ прави срещи само със собственици на големи предприятия, срещайки се в техните кабинети и упражнявайки директен натиск, заедно с водача на листа, заедно с шефа на данъчните за това да се упражнява натиск върху работниците за гласове. Това не е начин за политика и не е начин за преодоляване на кризата в политиката.

Деница Сачева: Героинята на вашия репортаж в БНТ Такси всъщност е представителна извадка на всички хора, с които се срещам през последния месец тук. Защото това, което тази възрастна жена каза са думите на десетки, да не кажа стотици хора, с които общувам. Що се отнася до въпроса конкретно за земеделието, аз мисля, че един от основните проблеми, които мъчат земеделските производители не само тук в Хасково, но в Хасково най-вече, това е контрабандата. И това е фактът, че Хасково, който се намира на гранична зона, вместо да бъде рай от движението на хора, стоки, пари и капитали всъщност представлява, особено в някои свои погранични райони, сива зона, сив сектор, сектор, в който небето като че ли е надвиснало над хората, там няма цветове.

Водещ: Как ще спрете тази контрабанда, която е практика на всяка партия, която влиза във властта в България? Имате ли необходимата воля, за да го сторите?

Деница Сачева: Категорично. Между другото, искам да кажа, че волята на ГЕРБ е неволя за народа, и това го виждам с всеки изминал ден. Волята, която ние имаме, беше демонстрирана много ясно в периода 97-2001 г. и самият факт, че върху управлението на ОДС все още, 12 години след него продължават да се сипят фалшиви обвинения, които са недоказани в съда, много ясно говорят за това, че по време та нова управление е имало много сериозни мерки по отношение на борбата с престъпността, борбата с контрабандата и борбата с незаконни практики. Напротив, много митове и легенди сме чули в това отношение, но до този момент няма нищо, което да е доказано в съда. И днес също имаме тази компетентност и решителност, защото тук трябва компетентност, не само воля, трябва и ум трябва и разум. И смятам, че ние наистина можем да направим това, тъй като това е изключително важно. Друго, разбира се, свързано със земеделските производители, са различни данъчни облекчения, различни осигурителни облекчения, които биха могли да бъдат направени, организацията на земеделски борси и редица конкретни неща, които наистина могат да дадат живот на този регион, но и въобще да дадат преференция на българските производители.

Водещ: Г-жо Сачева, вие споменахте за натиска върху бизнеса. Какви са идеите на вашата партия за подкрепа на бизнеса? Да затворим темата със земеделските производители, да минем към другите отрасли в икономиката.

Деница Сачева: На първо място, разбира се, това са законовите ограничения за монополите, които би следвало да бъдат приети и които чакат в НС. Част от промените, които искаме да бъдат направени в Закона за защита на конкуренцията всъщност чакат вече година и половина, и са направени именно от ДСБ. На второ място, това са данъчни облекчения за малкия и средния бизнес, например намаляване на ставката от 15% за еднолични търговци на 10%. Също така и намаляване с 90% на бюрократичните процедури, които са свързани с малкия и средния бизнес. Въвеждане на конкретни срокове за провеждане на проверки и въвеждане на период, в който повторно проверки данъчни или от други държавни институции не могат да бъдат правени върху малкия и средния бизнес. Защото в Свиленград например, един собствени на малка фирма ми каза, аз от 2011 г. работя ревизии, правя само това. каквото изкарам отива за държавата или за мафията, дори не мога да изкарам пари за семейството си. И това не е отделна реплика, това не е казус. Това, за съжаление, е масова практика. Така че да се извади точно развитието на бизнеса, би следвало да не се основава на контрол, на одит, на една предпоставка, че задължително фирмите ще направят нещо нередно, а развитието на бизнеса трябва да се основава на съвсем други ценности. Трябва да се основава на свобода, на предприемчивост и на инициатива.

Водещ: Добре, благодаря ви. Да ви помоля да коментираме един специфичен за региона проблем. Тъй като тук живеят много тракийски бежанци, а Турция също така е много близо, близо е и Гърция. Как бихте помогнали на хората, които не могат да върнат имотите в своите съседни държави? Мнозина от техните предци, когато са напускали заради войни и заради гонения тези територии, не са мислили за документи и за нотариални актове. Та, как бихте помогнали да разрешат проблема и да върнат обратно имотите, които са създали техните предци в съседните ни държави?

Деница Сачева: Вчера имах среща точно с тракийското дружество и обсъждахме тези въпроси. Тъй като тракийският въпрос е изключително важна част от националния въпрос за целостта и за единството на българския народ. И вчера обсъждахме възможностите за това да има организирана подкрепа, организирана юридическа помощ и начин за събиране на документи и подпомагане на хората, които имат нужда да съберат тези архиви както от Българския държавен архив, така и да се потърси възможност да се търсят документи от съседна Турция. И в момента тече процедура в държавния архив по събиране на документи по собствеността. И част от тези документи вероятно, които вече са събрани, ще започнат да се обработват. Така че този въпрос е изключително важен. Той е важен не само то имуществена гл.т., той е важен от правозащитна гл.т., а правозащитните каузи винаги са били мои каузи. Така че това беше един от ангажиментите, който поех вчера към тракийското дружество.

Деница Сачева: Част от тях.

Водещ: А що за избори ни предстоя? Понеже трябва да отиваме към финал. На много места се забелязва едно нарастване на избирателите на населението. Очаквате ли, че изборите в региона на Хасково ще бъдат честни и почтено ще отразят вота на избирателите?

Деница Сачева: Надявам се изборите в Хасково да са честни. И що се отнася до ДСБ и коалиция демократически форум, ние ще направим всичко възможно, за да гарантираме тази честност и прозрачност със свои застъпници и с наблюдатели на изборите. Изборите трябва да бъдат честни не заради нас политиците, които трябва да бъдем избрани, те трябва да бъдат честни заради хората, защото човек, който вземе власт по непочтен начин, от него не може да се очаква да създаде почтен живот за хората. Така че от наша страна има пълна гаранция за 100-процентово честно и коректно участие в изборите. Но също така ще бъдем и безкомпромисни в изборния ден, ако забележим нарушения или ако видим практики, които са далеч от демократичните практики за избори.

Водещ: А вие гарантирате ли, че няма да се включите в търговията с гласове? Тъй като това е практика, която много партии в България изповядват.

Деница Сачева: 100%. Никога не бих се включила в такава практика. Цялата ми биография до този момент доказва, че никога не съм участвала в никакви практики, които биха могли да нарушат каквото и да било демократично, какъвто и да било демократичен или пазарен принцип.

Водещ: Добре. За финал на нашия дебат имате по около минута, пък както се прави на пазара, където търговците рекламират собствената си стока или както е в търговските реклами, да убедите нашите зрители, че именно вие сте партията или коалицията, за която си заслужава да гласуват, и ако искате да отправите някакво директно политическо послания към тях?

Деница Сачева: Коалиция ДСБ-БДФ е единственото дясно решение, което се предлага на тези избори, и това го твърдя, тъй като имаме всички, които участваме на тези избори, имаме 20-годишна биография, която е в дясно, с десни решения. Голяма част от хората, които сме в партията, включително и аз, сме хора, които имаме собствен бизнес и знаем от първа ръка проблемите на хората, проблемите на бизнеса, проблемите на служителите, проблемите на младите семейства. Така че решенията, които ще предлагаме, няма да бъдат просто политически от гл.т. на това да бъдат интересни нае хартия, а ще бъдат наистина реални и работещи решения. Смятам, че е крайно време в България да се спре с експериментите, да се спре с това некомпетентността да създава перспективи за живот, защото това практически е нонсенс и няма как да се случи. България трябва да има бъдещо управление и трябва да има политици, които имат разум, които имат доказани биографии в полза на хората, които са компетентни и решителни. Смятам, че ние представляваме точно такива хора.

sachevabnt

Един коментар напишете коментар

 1. Илия Илиев says:

  Г-да, Кой от вас ще предложи рентабилно иновационно производство или ще живеем от заеми.За да има стабилна икономика, трябва да има, правилна иновационна социална, икономическа, финансова, етническа и др. политика, следствие на това и основателно балансиран бюджет. Той се формира от приходите /данъци, глоби и др. вземания/ или заеми. Няма производство, няма го основният и рентабилен приход, но има «рентабилни» заеми, които никой не знае къде отиват, но се връщат от нас! Всеки набеждава другият, иска и дава предизборно обещава без покритие, но никой не предлага решение, а именно производство. В правителството трябва да има професионализъм при изпълнение на своите задължения и при несправяне, материална, административна и наказателна отговорност, а не волно или неволно да прикриват дори с машинации, за да оцелеят. Професионализма иска и дарба, за да бъдеш добър специалист. Политикът, не дава и не губи нищо свое, защото може да няма нито в главата, нито в ръката, нито в краката си нищо, но може да граби много и затова е наплива на всеки да влезе в нея. Рахита по природа и наследство бие първо в главата, а след това в тялото и краката, но е агресивен за изява.”Там където присъства иновационен продукт, няма криза/ икономическа, културна, политическа и др., защото той е конкурентоспособен и сам защитава своето съществуване и реализация”. Той е търсен, жизнено необходим, в пъти рентабилен, с голям приоритет и са общински или държавен приоритет и при неправилна политика, условие за шантаж и корупция. „Няма неизличима болест и нерешим проблем, има погрешна или нарочена диагноза”. Ние сме за това, да обсъдим и предложим съвместно истинската препоръката
  Какво предоставя изобретението в подкрепа за устойчиво развитие.
  1.Икономиката: малки капиталовложения и разходи при реализация, превръщане на проблема в многофункционални продуктите, екология, енергоефективност, конкурентоспособност и др… Като акционери държавата, общини, банки, фондове, ще имат рентабилна дейност, като станат участници /гарант/за значими и рентабилни изобретения, даващи престиж на Бъгария и същевременно ускоряването на внедряването. Бърза реализация, възвращаемост и възможност за рефинансиране с вложените средства.
  2.Соц.сфера: Намаляване броя на безработните.Повдигане социалният статус на населението Има идеи и проекти непосилни по сложност в определена част на техническо ниво и може да се включат научни колективи на държавна издръжка, техникуми, ВУЗ, БАН, за бързото му внедрение. Иновацията е продукт с реална пазарна стойност.
  3.Опазване на околната среда: премахване на депата, еко замърсяванията, вредите от производството на спестените материали, превантна мярка против природни бедствия и аномалии и др.. През 2012 г.само 45% усвояване по проектите „опазване на околната среда”, може би”помийни ями” . Световен проблем „отпадък”, „глобално затопляне” и др. с крайно решение при нас,
  Господа. Да се обединим и всеки да допринесе за излизане от кризата и да поставим живота и производството в България. на иновационно равнище, основа на социалният мир и възход. ИЗХОД. Младите, това е нашето бъдеще!. През 2005 г. с група младежи студенти от НБУ-София, “Ангел Кънчев” Русе и Плевен създадоха иновационната организация към СИБ и Банка иновации Русия, Украйна, …Израел, Канада, но формализъм но СИБ попречи да го развием. Затова създадохме организацията МАРРДВРИ- ПЛЕВЕН на 30 10 2012 г. за пряк контакт–изобретател-внедрител-производител-клиент, с цел сътрудничество между изобретател, реномирани учебни и научни заведения, производствени звена, Еврофондове и търговски обекти, за да може иновацията, като продукт да достигне при крайното звено, с крайно и научно обособено от престижно учреждение решение, във всички сфери на общественият живот.
  Ако големите предприятията и фирми…..проявили сами голям интерес към нашите иновации, не бяха спрени, не биха попаднали в колапс или закрити. Избора беше техен, А НАШИЯТ ??? Фалирали са 1400 МСП през 2012 г.., а какво ни очаква през 2013 г.??? Девизът „ПОМОГНИ СИ САМ”, Да не позволим да угасне и последната искра на вярата на младите във възможностите си!!! Земята е кръгла и принадлежи на тях –нашите деца!
  ВИЕ, ЩЕ ПОЕМИТЕ ЛИ ПО ТОЗИ ПЪТ или отново ще тръгнем по утъпкани старите пътеки?
  Очакваме Вашето МНЕНИЕ и ПРЕПОРЪКИ.
  Председател МАРРДВРИ: Илия Илиев

Вашият отговор на Илия Илиев Отказ

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>