Кандидати

Монтана
  • Росица

    Росица Рачева

    Магистър по Социология от СУ”Св. Климент Охридски” и по Клинична психология от НБУ; Msc in Evidence-Based Social Interventions – University of Oxford; Докторант към департамент “Психология”, Институт за изследване на населението и човека, БАН. Клиничен психолог, консултант, терапевт, ръководител програми. Експерт Международни Програми и Проекти – Национален Център по Наркомании. Член на Софийското ръководство на ДСБ.

    Мото: За мен политиката е средство за подобряване качеството на живот на хората.