Кандидати

Кърджали
  • Мухарем_Мехмедов_Кърджали

    Мухарем Мехмедов

    Мухарем Мехмедов е завършил Истанбулски университет, Факултет по политически знания, специалност „Обществено управление“. Учредител на сдружения „Балканлълар“ и Балкан тюрклери“. Коментатор в СИН Иншаат АД, гр. Истанбул.

    Мото: Постигане на разбирателство и единство между българските граждани.