Кандидати

Велико Търново
  • Mavrodi

    Мавроди Калейнски

    Д-р Мавроди Калейнски е лекар със специалност акушерство, гинекология и репродуктива медицина със специализации в САЩ, Холандия, Унгария, Англия, Швейцария. Участвувал в международни миротворчески мисии на ОССЕ през 1997 и 1998г. в следвоенна Босна и Херцеговина, и през 2001 г.- в Косово. Трети мандат член на УС на РЛК Велико Търново. Учредител на ДСБ и трети мандат председател на общинска организация на ДСБ-Велико Търново. Общински съветник 2007 – 2011 г.

    Мото: Можем да спасим отново България от кризата!