Димитър Сяров за най-важните акценти

283e25802cff239fb46f98ff02bc40c5_XLГласоводител е интернет-базиран инструмент за измерване на политически предпочитания. Измерването се извършва като се изчислява отстоянието на предпочитанията на ползващия инструмента от заявените позиции на набор от политически партии в редица области на държавното управление. Методологията е идея и разработка на Центъра за либерални стратегии, която се използва от партньори на центъра в няколко европейски страни. С отговор на теста по 30 позиции се дава възможност на избирателите да се ориентират за становището на партиите по тях. Освен консолидираната позиция на съответната политическа сила е важно да знае и какво мисли по тях и конкретният кандидат в съответния избирателен район, какъв е неговият коментар, съгласието и несъгласието му и нюансите на личното му мнение.

Ето защо предлагаме отговорите и коментарите на Димитър Сяров. Според зададената матрица те могат да бъдат посочени със „съгласен”, „несъгласен” и „неутрален”.

1.Да се свика Велико народно събрание и да се приеме нова конституция.

- „Съгласен”. До свикване на ВНС ще се стигне в определен момент, за да се променят текстове, които са наложителни – например за изваждането на прокуратурата от съдебната система.

2.Броят депутати в Народното Събрание да бъде намален.

- „Несъгласен”. Сегашният брой на депутатите, при неукрепналата ни още демократична система съотвества на нуждите на една парламентарна държава за по-широко представителство на суверена.

3.Да се въведе механизъм за отзоваване на народни представители.

- „Несъгласен” Доколкото парламентът е най-политизираният по същността си орган, не съществува надежден механизъм, по който да се прецени кой докъде не си върши работата, или е жертва на политическия си опонент, защото просто му е неудобен. Същото се отнася и за кметове и общински съветници. Изборите и правораздавателната система, ако става дума за някакво закононарушение, са достатъчни, ако се прилагат ефективно.

4.Размерът на държавната субсидия за политическите партии да бъде намален наполовина.

- „Съгласен” . Законът се нуждае от прецизиране – по отношение на размера както за парламентарните, така и за извънпарламентарните партии, получили над един процент подкрепа на избори. Мярката трябва да бъде – доколко и как тези средства да бъдат предназначени само и единствено за целите на обществената дейност на съответната партия. Субсидия трябва да има. Другият вариант е по-лош.

5.Минималната работна заплата да бъде увеличена с 10 до 20 процента.

- Съгласен”. Всяка заплата от труд трябва да бъде резултат от свършена работа и да следва принципа за производителността и ефективността и пазара. Замразяването и повишаването на възнагражденията по административен път е неприемливо.

6.Да се забрани на банките да променят едностранно лихвите по вече отпуснати потребителски и жилищни кредити.

- „Съгласен”. Интересите на кредиторите и кредитополучателите трябва да бъдат защитени не толкова със забрани, а с регулация.

7. Данъкът върху лихвите да бъде отменен.

„Съгласен”. Защото има повече негативен отколкото позитивен ефект като цяло – влизане на незначителни суми в бюджета, но засилване на недоверието във финансовата система. А и според анализатори, има възможности да бъде избегнат от засегнатите от мярката.

8. Да се въведе облагане на доходите на физически лица с пределни ставки 0 %, 10 % и 20 % за различните доходни нива.

- „Несъгласен” . Решението е запазване на плоския данък от 10 процента, при освобождаването от данък на физическите лица до размера на минималната работна заплата.

9.Максималният доход, върху който се плащат осигурителни вноски, да се увеличи от сегашните 2200 на 3100 лева.

„Несъгласен”. Трябва да се стимулира личния стремеж за по-високи доходи.

10.При възможност, намаляването на ДДС да е приоритет пред намаляването на други данъци и на осигуровките.

„Несъгласен”. С уговорката, че може да се обсъжда идеята за по-ниска деференцирана ставка за лекарствата.

11.Да се въведе данък „богатство”/наследство върху хората с най-голямо имущество/.

„Несъгласен”. Ефект от него за бюджета няма да има.

12.Да се даде кратък (2-3 месеца) срок на амнистия за наказателните лихви върху недекларирани и закъснели данъци и осигуровки.

„Съгласен”. Очаването е за поощряване на събираемостта.

13.Покачването на пенсионната възраст да бъде спряно.

- „Несъгласен”. Заради ниските пенсии много хора искат да продължат да работят.

14.Проектът за АЕЦ „Белене“ да бъде възстановен и завършен в досегашния му вид, ако се налага и с държавни финансови гаранции и ангажименти за изкупуване на произведеното електричество.

- „Несъгласен”. Проектът е финасово неизгоден и ненужен и е рисков от гледна точка на сигурността.

15.ЕРП дружествата да бъдат изкупени обратно от държавата.

- „Несъгласен”. Идеята не е рационална. Защото неблагополучията не се дължат на формата на собственост, а на липсата на ефиктивна регулация и сериозни санкции за нарушителите.

16.В електроенергетиката монополът на НЕК да се премахне, да се осигури свободен достъп на всички до мрежата и свободен избор на всички крайни клиенти на доставчик на ток.

- „Съгласен” – в котекста на демонополизацията на средата.

17.Забраната за проучвания за шистов газ в България да бъде отменена.

- „Съгласен”. Мярката беше наложена прибързано и под популистки натиск.

18.Прекратяване на съдебни дела срещу клиентите на ЕРП-та, Топлофикация и ВиК, до установяване легитимността на сметките.

- „Съгласен” – като една от мярките за защита от монополите.

19.Да се създаде обществен фонд, който на конкурсен принцип да финансира всички медии, когато изпълняват обществени и културни функции.

- „Несъгласен”. Необходимо е само субсидирането на обществените медии – БНР, БНТ и БТА. Останалото да решава пазарът, като не се допуска злоупотреба с монополно положение. Необходима е яснота върху собствеността на медиите.

20.България да се присъедини към страните в Европейския съюз, които прилагат данъка върху финансовите транзакции.

„Неутрален” – въпрос на много сериозни анализи.

21.Да се въведе “таван” за субсидиите на големите земеделски стопанства.

- ,„Съгласен” – с уговорката освен „таван”, да се търсят и решения през субсидирането за развитие и на екологично и поливно земеделие с цел осигуряване на нови работни места.

22.Субсидирането на поливното земеделие да е приоритет.

„Съгласен” – има много неизползвани възможности.

23. Държавата да финансира задължителните фази на образование на всички български деца, включително тези, които избират частни учебни заведения.

- „Съгласен” – това е съответствие с принципа – издръжката следва ученика.

24.Училищното здравеопазване трябва да се възстанови.

- „Съгласен” – в училище трабва да има компететно медицинско лице по всяко време, което може да бъде и в помощ на личния лекар на децата.

25.Монополът на Националната Здравноосигурителна Каса върху основния пакет здравноосигурителни услуги да бъде премахнат и осигуряващите се да имат избор на осигурител.

- „Съгласен” . НЗОК трябва да бъде поставена в конкурентна среда чрез създаване и на други осигурители, за да се избегне „национализиране” на парите на осигурените. Трябва да се въведе строго спазване на „принципа парите следват пациента” .

26.Забраната за тютюнопушене в ресторанти и заведения трябва да се премахне и да се върне разделението на помещенията.

- „Съгласен” . Оказа се, че пълната забрана вреди на бизнеса и не помага на потребителя. Грижата за здравето не зависи от подобна крайна мярка.

27.Гражданите на България да имат право пряко да сезират Конституционния съд.

- „Съгласен”. Но не в еднолично качество, а като засегната група – най-малко 10 000 души.

28.Зоната за ски спорт до Банско да се разшири.

- „Съгласен” – при положение, че се спазва стриктно екологичното законодателство и има надеждна защита на обществения интерес.

29.Сегашното Министерство на икономиката, енергетиката и туризма да се раздели на две министерства: Министерство на икономиката и туризма и Министерство на енергетиката.

- „Съгласен”. По-скоро може да се мисли за едно министерство и две отраслови агенции.

30.България да подкрепи по-нататъшна интеграция на Македония към ЕС само след сключване на договор за добросъседство, който да изчиства спорните въпроси.

„Съгласен”. Такъв договор има. Трябва да се търси решение от позиция на позитивния диалог.

Оставете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>