Иван Иванов – Дебат за енергетиката, бТВ

ivanov

Водеща: До какво ще доведе това, предполагам това ще ви питат и нашите зрители от Благоевград на живо след малко. Това обаче след малко. Г-н Иванов.

Иван Иванов: Българската енергетика се нуждае от много съществена и дълбока реформа. Естествено регулаторния орган ДКЕВР трябва да промени своя състав. Първо той да бъде избиран от народното събрание, а не назначаван пряко от министър-председателя, която го прави зависим от изпълнителната власт, както е в момента. На второ място – там трябва да присъстват хора, които са много добри професионалисти и които нямат никакви икономически и финансови зависимости с олигарсите в България, включително олигарси в енергийни сектор и големите дружества в този сектор.

Водеща: И сега има закон, който би трябва да пази подобни хора от конфликт на интереси.

Иван Иванов: Естествено това нещо е въпрос и на законодателни промени, както в закона за енергетика, така и в закона за защита на конкуренцията, защото КЗК не изпълнява функциите си към момента и реално само при протести тя се самосезира. На следващо място е необходимо ДКЕВР да провежда ежегоден одит на електрогенериращите и електроразпределителните дружества. Заедно с това, това, което хората искат – да се плаща реалната цена на тока. Това означава в сметките да присъства само консумираната от тях електроенергия, което означава намаляване на технологичните загуби за производствените и преносни предприятия. Изключване на кражбите на ток, които в момента се плащат от всички български граждани, които са твърде големи – както стопански, така и битови. На трето място намаляване на електрогенериращите дружества, които формират микса за българските домакинства и дребния бизнес. В момента там има дружества, които са с високи цени, надуват сметките за ток на хората и не на последно място, специално за електроразпределителните дружества, те трябва чрез конкурс да определят външните услуги, защото видяхме, че над 80% от външните услуги са насочени към свързани с тях юридически лица на компаниите майки, с което те източват финанси от всички нас потребителите.

Водеща: Иван Иванов за „Белене“?

Иван Иванов: Искам да кажа, че задачата на ДКЕВР е наистина да направи един много сериозен анализ, тъй като в момента българската енергетика е в много тежка криза. Защото НЕК е пред фалит и това се дължи на три основни фактора. Първо, на проекта „Белене“, където се похарчи 1,8 млрд. лв. При това нека отбележа, че част от плащанията се дължат на международния принцип на пакта suntservanda, който означава, че договорите трябва да се изпълняват. Т.е. подписаните договори от Овчаров и Петър Димитров са били изпълнявани и това натрупва общо 1,8 млрд. лв. На второ място това е „Цанков камък“, който си увеличи близо два пъти и половина цената и почти 500 млн. лв. заминаха там. На трето място това е, така, изгодната в полза на един висш кръг от олигарси в БСП и техни помагачи да източат НЕК, като цената, по която се продаваше електроенергията в периода 2004 – 2007 г. нанесе на България щети от 91 млн. лв.

Водеща: Как?

Иван Иванов: Сумарно.. Ами продавали са на цена под пазарната. Например, продават тока на 70% от цената, която е в момента на свободния пазар и българите плащат дори още по-висока цена. И това просто съсипва българската енергетика.

Водеща: Да чуем ПрошкоПрошков. Ако зависи от гласовете на „България на гражданите“ в следващия парламент, как ще гласувате за „Белене“?

ПрошкоПрошков: Г-жо Цолова, всъщност това е…

Иван Иванов: Само, Вие не ме запитахте, но ми знаете позицията: „Белене“ никога няма има нужда от него. Всичко това са лъжи, което говори отсреща г-н Куюмджиев.

Водеща: Г-н Иванов, г-н Прошков и Стоян Георгиев ни чака в Благоевград.

Иван Иванов: Действително за да се намалят сметките на българските потребители, единственото радикално и дългосрочно решение е рязко повишаване на енергийната ефективност. Това, което беше заявено от БСП, че след време при развитие на икономиката ще нарасне силно потреблението на електроенергия, е фалшиво. Защото новите технологии позволяват да се произвежда същата продукция с два-три пъти по-малко вложено електричество. Таке че това наистина е верно и това трябва да стане и в бита, и в индустрията и в транспорта. Но понеже беше повдигнат въпросът за ТЕЦ „Марица-Изток“ 1 и 3 и вие казахте в чия градина се хвърлят камъните, първо искам да кажа, че двата договора се намират на сайта на Народното събрание, всеки може да ги прочете, там няма никаква цена на тази електроенергия. Цените се определени 2002 г. по време на министър Милко Ковачев и 2005 г. за ЕИЕС „Марица-Изток“ 1 по време на министър Мирослав Севлиевски и двамата министри от правителството на Симеон Сакскобургготски, където министър беше и г-жа Меглена Кунева. Но, само секунда. Що се касае до тази неизгодна цена, пряка вина има Румен Овчаров, защото пред мен е документа с който той на 17-ти ноември 2005 г. дава разрешение на НЕК да подпише т.нар. договор за особен залог. С този договор той всъщност парафира съгласието си, първо, цената да бъде толкоз висока, определена само няколко месеца преди това от Мирослав Севлиевски през месец юни, но второто, което е по-важно, ако се случи така НЕК да изпадне в криза, съгласно подписания такъв договор парите от българските потребители директно трябва да заминат към собствениците на ЕИЕС „Марица-Изток“1. С други думи, се елиминира българската държава, което наистина е скандално.

Явор Куюмджиев: Елементарното уважение изисква да си говорим на Вие в студиото.

Иван Иванов: Точно така. Вие не трябва да прекъсвате другите, ако искате и Вие да не бъдете прекъсван. Всъщност в 2005 г. Румен Овчаров приема тези цени, които са определени от ДКЕВР на Шушулов четири месеца по-рано и дава този документ, с който са взети кредитите от банките и започва строителството. Какъв е бил изходът? Един изход – Румен Овчаров да каже, че…

Явор Куюмджиев: Безсмислено е да се прави това упражнение.

Иван Иванов: Няма никакво следствие, аз имам всичките документи. Никъде няма ангажимент за подписване на договор за особен залог.

Явор Куюмджиев: Какво предлагате? Какво предлагате да се направи, за да се…

Иван Иванов: Веднага мога да кажа. С отказ от тоя договор, като каже, че това не е изгодно за България, нямаше да се случи строителството.

Явор Куюмджиев: Не е вярно.

Десислав Чуколов:Един договор, когато не е изгоден за България, тука трябва да се събереме и да мислим как да се развали този договор.

Иван Иванов: Той става неизгоден с цените, г-н Чуколов. А цените са определени 2005 г.

Десислав Чуколов: Добре, неизгоден е, когато нещо е неизгодно, за Вас ако е неизгодно нещо, Вие какво, ще стоите ей така, примирен, и ще си кажете, ами то е неизгодно, нищо не мога да направя?

Иван Иванов: Ама така е постъпило правителството на БСП.

Десислав Чуколов: Юристите на България трябва да седнат и не за ей такива неща да се карат какво е направил там, в кой месец. Тука трябва да се види какво да се прави оттук нататък, как да се развалят тези договори. Щом не са изгодни за България, договорите се развалят.

Иван Иванов: Веднага мога да ви кажа. Цената на ЕИЕС „Марица-Изток“1 трябва да бъде предоговорена, защото цената на варовика е със 70% по-висока. Цената на всички обслужващи дейности е също по-висока и може да се намали.

Иван Иванов: Ето го подписа на Румен Овчаров. Ето го…

Делян Добрев: И това е цената на разваляне на договора…

Иван Иванов: … И той дава това съгласие. 13 млрд. лв.

 

Иван Иванов: …в прокуратурата, заедно с 91 млн. от неизгодната търговия с ток под пазарната цена.

Водеща: … моля Ви. Г-н Прошков, едно изречение…

Иван Иванов: Красимир Георгиев… Кой е приятел на Красимир Георгиев Вие много добре знаете.

Иван Иванов: Към никое лоби не съм принадлежал. Бях централна фигура в битката срещу белене.

Прошко Прошков: Ако ми позволите, аз мълчах, вие говорихте около 10 минути. Първичния енергиен баланс на страната, който се състои от петрол – внос от Русия, въглища – внос от Русия и Украйна. Състои се от газ – внос от Русия.

Иван Иванов: Ядрено гориво, ядрени технологии.

Водеща: Много бързо отговаряме какво е БЕХ и какво работи. Кой ще отговори?

Иван Иванов: Аз веднага мога да кажа, че той беше създаден от Румен Овчаров и реализиран от Петър Димитров, тоест от правителството на БСП. Цената беше да се съберат активите и да се заложат при строителството на АЕЦ Белене. Фактически едно от първите неща, което трябва да се направи е БЕХ да бъде наистина разформирован и да си излезат с финансите и отчетите всяко едно от големите енергийни предприятия на България.

Иван Иванов: Ама ние малоумни ли сме, че да трябва да копираме модели на хора, които не са по-умни от нас?!

Явор Куюмджиев: … за да може България да участва в приватизацията на други ЕРП-та в други държави.

Иван Иванов: За 6 години къде участвахте?

Явор Куюмджиев: Когато човек има визията за някакво управление на някакъв сектор

Иван Иванов: А, визията за след 30 години, което няма да се състои.

Явор Куюмджиев: Така трябва да се работи, не да се работи на парче и да се гасят пожари и България да изпадне в колапс на енергийната система, благодарение на управлението на ГЕРБ.

Иван Иванов: Абсолютно е прозрачно … среда на корупцията!

Иван Иванов: Бъглария трябва да защити своята енергийна независимост. За целта трябва преди всичко да се опре на енергийния комплекс Марица Изток, защото това са местни суровини и местно производство. Трябва да се опре и на разработките на собствени находища на газ. Заедно с това трябва да бъде разсформирован БЕХ, трябва да бъде създадена енергийна борса, да се намали енергийния микс за битовите потребители, а стопанските обекти да излезат на енергийната борса и в конкурентна среда да се определени реалната цена на тока. За това се иска опит, компетентност и смелост.        Претендирам, че ДСБ имат именно тези три качества и могат да го осъществят, ако участват в управлението на енергетиката.

 

Оставете коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>